mandag den 8. februar 2016

Cirkel-linje-skæring

Cirkel-linje-intersektion 6Opgave (eksempel)
Beregner skæringer
mellem cirkler og linjer
bestemt ved forskriften:

a x + b y + c = 0,

c = - ( a x₀ + b y₀ )

afledt af

a ( x - x₀ ) + b ( y - y₀ ) = 0 

a x + b y - ( a x₀ + b y₀ ) = 0. 


For y = A x + B er

1) a = A og b = -1

2) x₀ = 0 og y₀ = B


FriViden, video 33:

Skæring ml. linie og cirkel

Webmatematik:

Cirkler og linjers skæringer