Differentialregning

Differentialregning

Potensregneregler

Differentialkvotienter

Stam- og afledte funktioner


Differentiationsregler

Kvotientreglen

f ( x ) = sin ( x ) + 0,4x

Approksimerende

y = a ( x - x0 ) + y0

3 cos (x) ⋅ e-x + 3 sin x

Differentialkvotient 1

Differentialkvotient 2

Differentialregning 0-17


f ( x ) = k

f ( x ) = sin ( x )

f ( x ) = x3

Eksponentialfunktion ex

Eksponentialfunktion b ax

Funktionen xx

Konstant hastighed

Voksende hastighed

Øjeblikkelig hastighed

Tangentens ligning

Indtægter og udgifter

Vendetangent

f ( x ) = x ^ ( -3 )

Maximum Profits

Produktion & produktivitet

Foldning af A4-ark

Paper folding

Trafikafvikling (eksempel)

Kanalpramslængde

Bakterievækst 1.3

Bakterievækst 2.3

Bakterievækst 3.3

Kasse (optimering) 1

Kasse (optimering) 2

Max af cos x + sin x

Rektangel (optimering) 1

Rektangeloptimering

Rektangeloptimering NY

Rumfangsoptimering

Kassens overfladeareal

Eksponentiel vækst

Funktionsanalyse 1-7


f ( x ) = 2 - x-1 { x > 0 }

Afledt af omvendt funktion


Newton Raphson

Eksempel

Tangenter

Trompet Sinuskurve

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar