søndag den 5. august 2018

Roterende ellipse med tangenter

Roterende ellipse med tangenter

Det stiplede linjestykke er normalvektor
til ellipsens tangent og halverer vinkel
T, der er angivet med et buestykke
mellem brændstrålerne.

Wikipedia:

Ellipse

Ellipse (dansk)

Mathematics: Flytbar roterende ellipse

Se desuden: Ellipsens Brændstråler