Integralregning
Virkning og gennemsnit


Forurening (middelværdi)

Retlinjet bevægelse

Konstant acceleration

Lodret kast opad

Skråt kast, kasteparabel

Integraler (elaboreret)

Integralregning (skabelon)
Ubestemt, substitution 1

Ubestemt, substitution 2

Ubestemt, substitution 3

Ubestemt, substitution 4

Ubestemt, substitution 5

Bestemt, substitution 1

Bestemt, substitution 2

Regler for bestemt integral

Areal mellem grafer

Areal mellem grafer

Areal mellem grafer

To omdrejningslegemer

To omdrejningslegemer

Areal og rumfang

Differentialligninger 1

Differentialligninger 2

Differentialligninger 3


Differentialligninger 5

Differentialligninger 6

Differentialligninger 7Hængebro (parabel)

3 simple vækstmodeller

Differentialligningen y'=ky

Populationsstørrelse
y ' = b - a y


Newtons afkølingslov

Cooling Calculator

y ' = a y ( M - y )

y ' = a y ( M - y )

Panserformlen

y ' + y ⋅ h ( x ) = g ( x )

( 0,025-0,0004 x ) N (x)

y ' + 2 x y = x

y ' + y ( -2 ) = 2

y ' ⋅ y ² = 3 x ² + 5

y ' = ( 3 x ² + 9 ) / y

y ' = y ⋅ ( x + 1 ) / x

y ' = 2 x ⋅ y

y ' / ln ( x ) = x ³ ⋅ y

Sted, strækning etc.

Integration og regression

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar