Trigonometri


Cosine Zeros

cos ( 3 x )

a ⋅ cos ( b ⋅ x ) + c
Sinus-linje-intersektion

Sider (2-punktsform)

Omskreven cirkel
Med/uden regression
Uden regression

Om-og-indskreven-cirkel
Parametrisk Toolbox

Pythagoras (bevis)

Triangles ( 4 ways )


Trigonometri

Store bogstaver

Vinkel- og Arealberegning

Vilkårlig trekant

Sinus-Right-Left-Fun

Beregn vinkler og højde

Pythagoras

Heartbeat

Rotation

Heart

Coloring by Restrictions

Cardioid ( basic )

Parallelogram

Squares and Triangles

Determine the blue Area

Shorter Perimeter = ?
Radius R = ?
Hexagon Spiral
Isosceles Triangle
Determine Alpha
Ptolemy's Theorem 1

Ptolemy's Theorem 2

Determine Alpha
Two golden Radians
Rectangle Area 1 = ?

Rectangle Area 2 = ?

Chords Theorem

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar