torsdag den 19. oktober 2017

Standardafvigelse

Gennemsnit og spredning

Wikipedia:

Standardafvigelse

Webmatematik:

Middelværdi, varians og spredning

Studieportalen:

Standardafvigelse

Statistikfunktioner som mean,
median, min, max og stdev etc.
bruger en liste som argument
og returnerer et tal:

Desmos (statistics)

FriViden:

Statistik B


torsdag den 5. oktober 2017

Trigonometri opgave (trekant)

Trigonometriopgave

Bestem:

a) vinkel A
b) arealet af trekant ABD
c) længden af b = AC

når:

1) ABC's areal = 30
2) c = 10,5
3) BD = 6,5
4) vinkel ADB = 110.

Se nedenfor