onsdag den 24. maj 2017

Kuglens ligning

Kuglens ligning
x² + y² + z² + a x + b y + c z + d = 0

⇔ ( x - x₀ )² + ( y - y₀ )² + ( z - z₀ )²

= ( a² + b² + c² ) / 4 - d = R², idet

x₀ = -a / 2, y₀ = -b / 2, z₀ = -c / 2.

FriViden (video 23 og 24):

Bevis for kuglens ligning i rummet

Kuglens ligning - et eksempel

Web-matematik: Kuglen

ndla Matematikk R2:

Likningsfremstilling for en kuleflate

Steen Toft Jørgensen:

Vektorregning og geometri i rummet

Wikipedia: Kugle

Systime, Mat A3 Stx: Kuglen

AmBrSoft: Sphere defined by 4 points