torsdag den 19. oktober 2017

Standardafvigelse

Gennemsnit og spredning

Wikipedia:

Standardafvigelse

Webmatematik:

Middelværdi, varians og spredning

Studieportalen:

Standardafvigelse

Statistikfunktioner som mean,
median, min, max og stdev etc.
bruger en liste som argument
og returnerer et tal:

Desmos (statistics)

FriViden:

Statistik B


Ingen kommentarer:

Send en kommentar