onsdag den 17. august 2016

Røringscirkler


Én indre røringscirkel og 3 ydre

De ydre røringscirklers centre
befinder sig, hvor trekant ABC's
vinkelhalveringslinjers normaler
gennem toppunkterne skærer
hinanden.

Nævnte normaler halverer selv
trekantsvinklernes nabovinkler,
da 2 nabovinklers halveringslinjer
altid er hinandens normaler.

M.a.o. Hvor trekantsvinklernes
nabovinklers halveringslinjer
skærer hinanden, findes de
ydre røringscirklers centre.

According to WolframMathWorld: Centres of the so-called excircles are to be found where exterior angle bisectors bisecting supplementary angles of interior angles intersect.

Wikipedia (engelsk):

Incircle and excircles of a triangle

WikipediA (dansk):

Røringscirkler

Se side 3 i Kirsten Rosenkildes:

Geometrinoter (PDF)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar