fredag den 1. september 2017

Regneregler for differentiation

Differentiationsregler
) + k → f ' ( )

⋅ ) → ⋅ f ' ( )


) + ) → f ' ( ) + g ' ( )


) − ) → f ' ( ) − g ' ( )


) ) → g ' ( ) ⋅ f ' ( ) )


Eksempel:


ekx ) ' = kx ) ' ⋅ ekx ) ' = ⋅ ekx


) ⋅ ) →


f ' ( ) ⋅ ) + ) ⋅ g ' ( )

)) →


f ' ( ) ⋅ ) − ) ⋅ g ' ( ))2


Ingen kommentarer:

Send en kommentar