lørdag den 16. juni 2018

Bicentric Quadrilateral

Bicentric Quadrilateral

Wikipedia:

Bicentric quadrilateral ( Construction )

Wikimedia Commons:

Bicentric quadrilateral ( Animated Gif )
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar