fredag den 5. januar 2018

Hovedbrud 23

Hvor mange kombinationer?
Opgave

En mand har 4 forskellige slips,
et rødt, et gult, et grønt og et blåt.
Når han rejser, har han enten ét,
to, tre eller dem alle fire med i sin
kuffert. - Hvor mange gange kan
han medbringe en ny (farve)-
kombination af slips?

Besvarelse

4 gange kan ét ( nyt ) slips med-
bringes. - 6 gange kan en ny kom-
bination af to forskellige slips med-
bringes. - 4 gange kan en ny kom-
bination af 3 forskellige slips med-
bringes. - 1 gang kan én ny kombi-
nation af alle fire slips medbringes.
Da der ikke er tale om kombinatio-
ner de første 4 gange, får vi:

6 + 4 + 1 = 11.

Han kan medbringe en ny (farve)-
kombination af slips 11 gange.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar