torsdag den 11. januar 2018

Hovedbrud 26

Hvor lang er siden?
Opgave

Et rektangels sider er hhv. 4
og 6 cm længere end et givet
kvadrats. - Hvor lang er siden
s i kvadratet, når dettes areal
er halvt så stort som
rektanglets areal?

Hjælp:

( x + 4 ) · ( x + 6 ) = 2 · x ²

Bestem x, og du har siden!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar