tirsdag den 9. januar 2018

Hovedbrud 24

Bestem cirklernes radius
Opgave

Determine the largest possible
radius of 28 circles of equal size
inscribed in an equilateral triangle
whose side is 12 meters.

Hvis 28, lige store cirkler er
indskrevet i en ligesidet trekant,
hvis side er 12 m, hvor lang er
da den størst mulige radius?Ingen kommentarer:

Send en kommentar