torsdag den 22. juni 2017

Differentialligninger 10

Tre simple vækstmodeller
1)  y ' = k ⇔ y = k t + c

2)  y ' = k y

3)  y ' = b - a y

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 5):

Tangentligninger i differentialregning

Web-matematik:

Løsninger til differentialligninger

YouTube: MatA - Differential-ligninger

Systime, Mat A3 Stx: Differentialligninger

Wikipedia: Linjeelement

Karsten Juul: Integralregning 2. del

Wolfram: Differential Equation Solver

Erik Vestergaard: Integralregning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar