fredag den 23. juni 2017

Differentialligninger 13

Differentialligningen y ' = b - a y
y = ba + ce − ax

y '
 + ay = b{a > 0, a < 0
}

let oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 11):

Bevis Forskudt eksponentiel vækst

Web-matematik:

Forskudt eksponentiel vækst

YouTube:

Fuldstændig løsning til y ' = b - a y

Wolfram: Differential Equation Solver

Systime, Mat A3 Stx:

Differentialligninger af typen y' + a y = b

Ingen kommentarer:

Send en kommentar