torsdag den 22. juni 2017

Differentialligninger 11

Differentialligningen y ' = k y
y = cekx

y ' = ky


Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 10):

Bevis differentialligning Eksponentiel vækst

Web-matematik:

Løsninger til differentialligninger

YouTube:

Differentialligninger af typen y' = k y

Systime, Mat A3 Stx:

Differentialligninger af typen y' = k y

Karsten Juul: Differentialligningen y ' = k y

Wolfram: Differential Equation Solver

Erik Vestergaard: Integralregning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar