onsdag den 21. juni 2017

Differentialligninger 9

Hængebro (parabel)
Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 5):

Tangentligninger i differentialregning

Web-matematik:

Løsninger til differentialligninger

YouTube: MatA - Differential-ligninger

Systime, Mat A3 Stx: Differentialligninger

Wolfram: Differential Equation Solver

Wikipedia: Linjeelement

Karsten Juul: Integralregning 2. del

Erik Vestergaard: Integralregning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar