fredag den 23. juni 2017

Differentialligninger 12

Populationsstørrelse/væksthastighed
N
(x) = cekxx ≥ 0

N(x) = kN(x)

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 7):

Logistisk vækst - et eksempel

Web-matematik:

Løsninger til differentialligninger

YouTube: MatA - Differential-ligninger

Systime, Mat A3 Stx: Differentialligninger

Wikipedia: Linjeelement

Karsten Juul: Differentialligningen y ' = ky

Wolfram: Differential Equation Solver

Erik Vestergaard: Integralregning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar