lørdag den 24. juni 2017

Differentialligninger 14 - Newtons afkølingslov

Newtons afkølingslov

Cooling Calculator


T(x) = 20 + cekxx ≥ 0

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

FriViden (Video 6):

Newtons afkølingslov Forskudt eksp. vækst

Web-matematik:

Forskudt eksponentiel vækst

YouTube:

Fuldstændig løsning til y ' = b - a y

Wolfram: Differential Equation Solver

Systime, Mat A3 Stx: Newtons afkølingslov

Ingen kommentarer:

Send en kommentar