fredag den 7. juli 2017

Differentialligninger 18 - Panserformlen

y ' + y ⋅ h ( x ) = g ( x )
y ' + y ⋅ a ( x ) = b ( x )

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik:

Inhomogen lineær 1. ordens differentialligning

YouTube: Bevis: y ' + y ⋅ h ( x ) = g ( x )

Systime: Matematisk Bevissamling

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver

Panserformlen:

f(x) = e− H(x⋅ (eH(x⋅ g(xdx + C)

løser enhver differentialligning, der kan

skrives på formen: y ' + y ⋅ h ( x ) = g ( x ).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar