søndag den 9. juli 2017

Differentialligninger 19 - Befolkningstal

N ( x ) = C e ^ ( -H ( x ) )


Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik:

Inhomogen lineær 1. ordens differentialligning

YouTube: Bevis: y ' + y ⋅ h ( x ) = g ( x )

Systime: Matematisk Bevissamling

Wolfram: Differential Equation Solver

Panserformlen:

f(x) = e− H(x⋅ (eH(x⋅ g(xdx + C)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar