fredag den 21. juli 2017

Differentialligninger 26 - Separation af variable

y ' ⋅ y ² = 3 x ² + 5
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

idet f ( y ) = y ², og g ( x ) = 3 x ² + 5.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar