tirsdag den 25. juli 2017

Differentialligninger 30 - Separation af variable

y ' / ln ( x ) = x ³ ⋅ y
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

idet f ( y ) = 1 / y, g ( x ) = x ³ ⋅ ln | x |.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver

Ingen kommentarer:

Send en kommentar