lørdag den 22. juli 2017

Differentialligninger 28 - Separation af variable

y ' = y ⋅ ( x + 1 ) / x
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

da f ( y ) = 1 / y, g ( x ) = ( x + 1 ) / x.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver

Ingen kommentarer:

Send en kommentar