mandag den 24. juli 2017

Differentialligninger 29 - Separation af variable

y ' = 2 x ⋅ y
Differentialligning, der løses vha.

formlen ∫ f ( y ) dy = ∫ g ( x ) dx og

skrives på formen y ' ⋅ f ( y ) = g ( x ),

idet f ( y ) = 1 / y, og g ( x ) = 2 x.

Samlet oversigt:

Stamfunktioner og afledte funktioner

Web-matematik: Separation af variable

eMathHelp: Differential Equation Calculator

Wolfram: Differential Equation Solver


Ingen kommentarer:

Send en kommentar