søndag den 14. juni 2015

Reaktionshastighed

Reaktionshastighed
Under en kemisk reaktion
udvikles et stof, hvis koncen-
tration c er bestemt ved:

c ( t ) = 3,5 - 3,5 ⋅ e -0,021 ⋅ t

idet t er tiden (i sekunder) efter
reaktionens start, og c angiver
koncentrationen i millimol pr.
liter (mmol/L).

Reaktionshastigheden, den
hastighed, hvormed koncen-
trationen vokser, er givet ved:

v ( t ) = c ' ( t )

Ingen kommentarer:

Send en kommentar