tirsdag den 9. juni 2015

a ^ x og b a ^ x (differentialregning)

Eksponentialfunktion ax
Eksponentialfunktion b ax
a' = a⋅ ln )

Bevis:

ax = eln )x = eln ⋅ x

a) ' = eln ⋅ '


a) ' = eln ⋅ ⋅ ln ⋅ ) '


a) ' = eln ⋅ ⋅ 1 ⋅ ln )


a) ' = a⋅ ln )
Wikipedia:

Eksponentiel udvikling

Wikipedia:

Eksponentiel vækst

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar