mandag den 29. juni 2015

Integralregning 14


Web-matematik

Regneregler for ubestemt integral


Sumreglen:

∫ ) + ) ) dx = 

∫ dx + ∫ dx

Eksempel:

∫ x3 − 1x2 dx =

∫ xdx +  − 1x2 dx =


14 ⋅ x4 + 1x + k


Differentialkvotienter


Differensreglen:

∫ ) − ) ) dx = 

∫ dx − ∫ dx

Eksempel:

∫ 2x5 − 1x dx =

∫ 2x5 dx − ∫ 1x dx =


2 ⋅ 16 ⋅ x− ln ) + k =


13 ⋅ x6 − ln ) + k

Differentialregning (8)


Konstant-faktor-reglen:

∫ ⋅ ) ) dx = 

⋅ ∫ dx


Eksempel:

∫ 5e2dx =

5 ⋅ ∫ e2dx =


5 ⋅ 12 ⋅ e2x + k =


52 ⋅ e2x + k


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar